مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - محرم و


Tag Archives: محرم و

شعر ویژه مداحی و نوحه ماه محرم

شعر ویژه مداحی و نوحه ماه محرم

 شعرهای زیبا و پرمعنی برای مداحی و نوحه سرایی ماه محرم نوحه و مداحی مخصوص محرم آب قحط و ابر قحط و آسمانت خشک شد چشم براه عمو ماندی زبانت خشک شد جان باقیمانده ام شد یک تبسم تیر دید آخرین لبخند هم روی لبانت خشک شد حرمله دست مرا هم دوخت بر قنداقه ات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شعر ویژه مداحی و نوحه ماه محرم

 شعرهای زیبا و پرمعنی برای مداحی و نوحه سرایی ماه محرم نوحه و مداحی مخصوص محرم آب قحط و ابر قحط و آسمانت خشک شد چشم براه عمو ماندی زبانت خشک شد جان باقیمانده ام شد یک تبسم تیر دید آخرین لبخند هم روی لبانت خشک شد حرمله دست مرا هم دوخت بر قنداقه ات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شعر ویژه مداحی و نوحه ماه محرم