مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - 15 کار عجیبی که فقط در دبی می­توانید ببینید و انجام دهید


15 کار عجیبی که فقط در دبی می­توانید ببینید و انجام دهید

15 کار عجیبی که فقط در دبی می­توانید ببینید و انجام دهید

دبی شهر در حال رشدی است که محل اقامت بیش از 20 هزار نفر از میلیونرهای جهان است. براساس گزارش ثروت جهانی سال 2016، در میان شهرهای جهان که میزبان بیشترین تعداد ثروتمندان جهان هستند ( افرادی که ثروت خالص آنان بیش از 30 میلیون دلار است) این شهر رتبه پنجم جهان را به خود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

15 کار عجیبی که فقط در دبی می­توانید ببینید و انجام دهید

دبی شهر در حال رشدی است که محل اقامت بیش از 20 هزار نفر از میلیونرهای جهان است. براساس گزارش ثروت جهانی سال 2016، در میان شهرهای جهان که میزبان بیشترین تعداد ثروتمندان جهان هستند ( افرادی که ثروت خالص آنان بیش از 30 میلیون دلار است) این شهر رتبه پنجم جهان را به خود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

15 کار عجیبی که فقط در دبی می­توانید ببینید و انجام دهید