مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - چرا ختنه کردن پسران ضروری است؟


چرا ختنه کردن پسران ضروری است؟

چرا ختنه کردن پسران ضروری است؟

اطلاعاتی در مورد ختنه کردن نوزاد پسر و مراقبت های آن یکی از دغدغه هایی که پس از تولد فرزند پسر و در هفته های اول، خانوده پسر دارند، ختنه کردن نوزاد پسر است. در مورد ختنه کردن سوالات زیادی در ذهن این خانواده ها وحود دارد. در کشور ایران تمامی پسرها ختنه می شوند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا ختنه کردن پسران ضروری است؟

اطلاعاتی در مورد ختنه کردن نوزاد پسر و مراقبت های آن یکی از دغدغه هایی که پس از تولد فرزند پسر و در هفته های اول، خانوده پسر دارند، ختنه کردن نوزاد پسر است. در مورد ختنه کردن سوالات زیادی در ذهن این خانواده ها وحود دارد. در کشور ایران تمامی پسرها ختنه می شوند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا ختنه کردن پسران ضروری است؟