مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - چاقو خوردن دختر دانشجو سر کلاس دانشگاه توسط پسر 23 ساله!


چاقو خوردن دختر دانشجو سر کلاس دانشگاه توسط پسر 23 ساله!

چاقو خوردن دختر دانشجو سر کلاس دانشگاه توسط پسر 23 ساله!

چاقو خوردن دختر دانشجو سر کلاس دانشگاه توسط پسر 23 ساله!

دختر دانشجو 3 ضربه چاقو خورد. این اتفاق وحشتناک در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد رخ داد که پسر چاقو کش مقابل چشم دانشجویان و استاد، دختر دانشجو را مجروح کرد.

چاقوکشی پسر جوان و مجروح کردن در کلاس دانشگاه

به دنبال وقوع یک فقره چاقوکشی در یکی از کلاس های دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واقع در خیابان فلسطین که به مجروحیت یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه انجامید، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

در توضیحات این مرکز آمده است:ساعت 19 روز گذشته (پنج شنبه) گزارش وقوع یک فقره چاقوکشی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واقع در خیابان فلسطین به کلانتری 107 فلسطین ارائه شد که پس از حضور سریع مأموران در محل، عوامل پلیس متوجه شدند که یک جوان 23 ساله پس از وارد کردن سه ضربه چاقو به یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه، در کلاس درس و در مقابل دیدگان استاد و سایر دانشجویان، توسط عوامل حراست دانشگاه دستگیر شده است.

در ادامه اطلاعیه پلیس آمده است:در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این جوان 23 ساله به مدت یک سال با دختر 21 ساله مضروب رابطه داشته و پدر دختر در مقابل وی عنوان کرده بود که پس از گفت وگو با ضارب در محل کارش، نسبت به دختر خود با این فرد تصمیم گیری خواهد کرد لذا این جوان 23 ساله عصر روز پنج شنبه به دانشگاه محل تحصیل دختر مراجعه و پس از ممانعت حراست از ورودش به دانشگاه، به بهانه دادن جزوه به وی وارد دانشگاه می شود.

این اطلاعیه می افزاید:این جوان کینه جو در حالی که دختر مورد علاقه اش در کلاس درس بوده با بهانه دادن جزوه به وی، وارد کلاس می شود و در مقابل چشم سایر دانشجویان و استاد دانشگاه، سه ضربه پیاپی چاقو به شکم، پهلو و سر دختر وارد می کند و پس از این ماجرا توسط عوامل حراست، بازداشت و تحویل مأموران پلیس می شود.

بنابر گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در حال حاضر پرونده این حمله در دست بررسی است و خوشبختانه دختر دانشجو نیز با هماهنگی اورژانس به یک مرکز درمانی انتقال داده می شود و به گفته پزشکان، حال عمومی وی رضایتبخش است.

چاقوکشی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد دختر دانشجو

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چاقو خوردن دختر دانشجو سر کلاس دانشگاه توسط پسر 23 ساله!

(image)

دختر دانشجو 3 ضربه چاقو خورد. این اتفاق وحشتناک در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد رخ داد که پسر چاقو کش مقابل چشم دانشجویان و استاد، دختر دانشجو را مجروح کرد.

چاقوکشی پسر جوان و مجروح کردن در کلاس دانشگاه

به دنبال وقوع یک فقره چاقوکشی در یکی از کلاس های دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واقع در خیابان فلسطین که به مجروحیت یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه انجامید، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

در توضیحات این مرکز آمده است:ساعت 19 روز گذشته (پنج شنبه) گزارش وقوع یک فقره چاقوکشی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واقع در خیابان فلسطین به کلانتری 107 فلسطین ارائه شد که پس از حضور سریع مأموران در محل، عوامل پلیس متوجه شدند که یک جوان 23 ساله پس از وارد کردن سه ضربه چاقو به یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه، در کلاس درس و در مقابل دیدگان استاد و سایر دانشجویان، توسط عوامل حراست دانشگاه دستگیر شده است.

در ادامه اطلاعیه پلیس آمده است:در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این جوان 23 ساله به مدت یک سال با دختر 21 ساله مضروب رابطه داشته و پدر دختر در مقابل وی عنوان کرده بود که پس از گفت وگو با ضارب در محل کارش، نسبت به دختر خود با این فرد تصمیم گیری خواهد کرد لذا این جوان 23 ساله عصر روز پنج شنبه به دانشگاه محل تحصیل دختر مراجعه و پس از ممانعت حراست از ورودش به دانشگاه، به بهانه دادن جزوه به وی وارد دانشگاه می شود.

این اطلاعیه می افزاید:این جوان کینه جو در حالی که دختر مورد علاقه اش در کلاس درس بوده با بهانه دادن جزوه به وی، وارد کلاس می شود و در مقابل چشم سایر دانشجویان و استاد دانشگاه، سه ضربه پیاپی چاقو به شکم، پهلو و سر دختر وارد می کند و پس از این ماجرا توسط عوامل حراست، بازداشت و تحویل مأموران پلیس می شود.

بنابر گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در حال حاضر پرونده این حمله در دست بررسی است و خوشبختانه دختر دانشجو نیز با هماهنگی اورژانس به یک مرکز درمانی انتقال داده می شود و به گفته پزشکان، حال عمومی وی رضایتبخش است.

چاقوکشی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد دختر دانشجو

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چاقو خوردن دختر دانشجو سر کلاس دانشگاه توسط پسر 23 ساله!