مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - آهنگ - هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند


هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند

هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند

وقتي مردي يك زن را مورد توجه قرار ميدهد، قوه تخيلـش بكار مي افتد. در اغلب موارد اينكه او چه چيـزي پوشـيـده است اهميت ندارد. براي مردان، قوه تــخيـل باعـث ايـجـاد پيش بيني ها و اميد به آشنايي ميگردد!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند

وقتي مردي يك زن را مورد توجه قرار ميدهد، قوه تخيلـش بكار مي افتد. در اغلب موارد اينكه او چه چيـزي پوشـيـده است اهميت ندارد. براي مردان، قوه تــخيـل باعـث ايـجـاد پيش بيني ها و اميد به آشنايي ميگردد!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند