مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نگاهی به مسجد سردار ارومیه


نگاهی به مسجد سردار ارومیه

نگاهی به مسجد سردار ارومیه

مسجد سردار ارومیه یکی از مسجدهای شهر ارومیه که در زمان قاجار بنا شده است مسجد سردار است. این مسجد از دو شبستان بزرگ و کوچک تشکیل شده است که مورد مرمت قرار گرفته است. به دلیل قرار گرفتن ساعت در سر آن، این مسجد به مسجد ساعت یا ساعتلو هم مشهور است.   مسجد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نگاهی به مسجد سردار ارومیه

مسجد سردار ارومیه یکی از مسجدهای شهر ارومیه که در زمان قاجار بنا شده است مسجد سردار است. این مسجد از دو شبستان بزرگ و کوچک تشکیل شده است که مورد مرمت قرار گرفته است. به دلیل قرار گرفتن ساعت در سر آن، این مسجد به مسجد ساعت یا ساعتلو هم مشهور است.   مسجد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نگاهی به مسجد سردار ارومیه