مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نگاهی به قبرستان رازآلود سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران


نگاهی به قبرستان رازآلود سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران

نگاهی به قبرستان رازآلود سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران

قبستان سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران است که قدمتی در حدود 1200 سال دارد و با نقش های عجیبی که بر روی سنگ های این قبرستان دیده می شود معروف شده است. قبرستان سفیدچاه این قبرستان که به قبرستان سپید نیز شناخته می شود در شهرستان بهشر در بخش یانه سر و روستانی سفید چاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نگاهی به قبرستان رازآلود سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران

قبستان سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران است که قدمتی در حدود 1200 سال دارد و با نقش های عجیبی که بر روی سنگ های این قبرستان دیده می شود معروف شده است. قبرستان سفیدچاه این قبرستان که به قبرستان سپید نیز شناخته می شود در شهرستان بهشر در بخش یانه سر و روستانی سفید چاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نگاهی به قبرستان رازآلود سفیدچاه اولین قبرستان مسلمانان ایران