مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - معرفی قلعه فورگ و تصاویر این قلعه در خراسان جنوبی


معرفی قلعه فورگ و تصاویر این قلعه در خراسان جنوبی

معرفی قلعه فورگ و تصاویر این قلعه در خراسان جنوبی

معرفی قلعه تاریخی فورگ قلعه فورگ در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی واقع شده است، این ارگ در 5 کلیومتری درمیان قرار دارد. این منطقه به دلیل داشتن کوهستان های زیاد باعث مستقر شدن فرقه اسماعیلیه شد که برای دفاع از خود قلعه های مرتفع و مستحکمی در بیشتر مناطق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی قلعه فورگ و تصاویر این قلعه در خراسان جنوبی

معرفی قلعه تاریخی فورگ قلعه فورگ در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی واقع شده است، این ارگ در 5 کلیومتری درمیان قرار دارد. این منطقه به دلیل داشتن کوهستان های زیاد باعث مستقر شدن فرقه اسماعیلیه شد که برای دفاع از خود قلعه های مرتفع و مستحکمی در بیشتر مناطق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی قلعه فورگ و تصاویر این قلعه در خراسان جنوبی