مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - مصرف خودسرانه ژلوفن چه بلایی سر بدن می آورد؟


مصرف خودسرانه ژلوفن چه بلایی سر بدن می آورد؟

مصرف خودسرانه ژلوفن چه بلایی سر بدن می آورد؟

یکی از داروهای پرمصرف بین ایرانیان ژولفن یا همان ایبوپروفن ژله است که اگر زیاد مصرف شود می تواند عوارض جبران ناپذیری در پی داشته باشد. مصرف خودسرانه ژلوفن چه عوارضی دارد؟ یکی از کارهای خطرناکی که خیلی از افراد انجام می دهند مصرف دارو به صود خودسرانه و بدون نسخه پزشک است که در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصرف خودسرانه ژلوفن چه بلایی سر بدن می آورد؟

یکی از داروهای پرمصرف بین ایرانیان ژولفن یا همان ایبوپروفن ژله است که اگر زیاد مصرف شود می تواند عوارض جبران ناپذیری در پی داشته باشد. مصرف خودسرانه ژلوفن چه عوارضی دارد؟ یکی از کارهای خطرناکی که خیلی از افراد انجام می دهند مصرف دارو به صود خودسرانه و بدون نسخه پزشک است که در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصرف خودسرانه ژلوفن چه بلایی سر بدن می آورد؟