مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - مدارک لازم برای گذرنامه نوزاد و مراحل گرفتن پاسپورت نوزاد


مدارک لازم برای گذرنامه نوزاد و مراحل گرفتن پاسپورت نوزاد

مدارک لازم برای گذرنامه نوزاد و مراحل گرفتن پاسپورت نوزاد

برای گفتن گذرنامه به چه مدارکی نیاز است؟ مدارک لازم برای گرفتن گذرنامه نوزاد : شناسنامه کودک | عکس 6*4 | سه قطعه عکس 4*3 | مدار پدر و مادر | واریز مبالغ فیش مربوط به اداره شهرداری و اداره گذرنامه | دریافت فرم مربوطه به گذرنامه از دفاتر پلیس + 10 | پر کردن …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مدارک لازم برای گذرنامه نوزاد و مراحل گرفتن پاسپورت نوزاد

برای گفتن گذرنامه به چه مدارکی نیاز است؟ مدارک لازم برای گرفتن گذرنامه نوزاد : شناسنامه کودک | عکس 6*4 | سه قطعه عکس 4*3 | مدار پدر و مادر | واریز مبالغ فیش مربوط به اداره شهرداری و اداره گذرنامه | دریافت فرم مربوطه به گذرنامه از دفاتر پلیس + 10 | پر کردن …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مدارک لازم برای گذرنامه نوزاد و مراحل گرفتن پاسپورت نوزاد