مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس های مدل - فروش ادرار گاو در شیشه در هند! (عکس)


فروش ادرار گاو در شیشه در هند! (عکس)

فروش ادرار گاو در شیشه در هند! (عکس)
فروش ادرار گاو برای درمان بیماری ها این روزها ادرار گاو در بطری ریخته می شود و به هندی ها فروخته می شود. این ادرار بعد از تقطیر به درون شیشه ریخته می شود و گفته میشود که اثرات داروی دارد!  

فروش ادرار گاو در شیشه در هند! (عکس)

فروش ادرار گاو برای درمان بیماری ها این روزها ادرار گاو در بطری ریخته می شود و به هندی ها فروخته می شود. این ادرار بعد از تقطیر به درون شیشه ریخته می شود و گفته میشود که اثرات داروی دارد!  
فروش ادرار گاو در شیشه در هند! (عکس)

بک لینک قوی

اسکای نیوز