مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس های مدل - عکس جالب از شباهت گلاره عباسی و خواهرش


عکس جالب از شباهت گلاره عباسی و خواهرش

عکس جالب از شباهت گلاره عباسی و خواهرش
گلاره عباسی که به همراه خواهرش در برنامه دورهمی مهران مدیری حاضر شده بودند عکس یادگاری گرفت.   عکس یادگاری گلاره عباسی و خواهرش در کنار مهران مدیری   گلاره عباسی بازیگر 33 ساله به همراه خواهرش بهاره عباسی به این برنامه رفته بود که عکسی به یادگار با مهران مدیری در پشت صحنه دورهمی گرفتند. […]

عکس جالب از شباهت گلاره عباسی و خواهرش

گلاره عباسی که به همراه خواهرش در برنامه دورهمی مهران مدیری حاضر شده بودند عکس یادگاری گرفت.   عکس یادگاری گلاره عباسی و خواهرش در کنار مهران مدیری   گلاره عباسی بازیگر 33 ساله به همراه خواهرش بهاره عباسی به این برنامه رفته بود که عکسی به یادگار با مهران مدیری در پشت صحنه دورهمی گرفتند. […]
عکس جالب از شباهت گلاره عباسی و خواهرش

خبر فرهنگیان