مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - شوخی عجیب دو دختر در فضای مجازی با تازه عروس و داماد که موجب دردسر شد


شوخی عجیب دو دختر در فضای مجازی با تازه عروس و داماد که موجب دردسر شد

شوخی عجیب دو دختر در فضای مجازی با تازه عروس و داماد که موجب دردسر شد

شوخی عجیب دو دختر در فضای مجازی با تازه عروس و داماد که موجب دردسر شد

تازه عروس و داماد متوجه شدند که عکس های خصوصی و شخصی شان در فضای مجازی پخش شده است. عکس های خصوصی این عروس و داماد توس دو دختر 17 ساله پخش شده بود.

 

هتک حرمت دو دختر جوان به تازه عروس و داماد و پخش عکس های خصوصی عروس

محمد صادق رفیعی دادستان عمومی و انقلاب نی ریز گفت:دو دختر 17 ساله که با سوء استفاده از فضای مجازی به هتک حرمت تازه اقدام کرده بودند، بازداشت شدند.

رفیعی افزود:چندی پیش زوجی جوان با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، اقدام به تنظیم یک شکایت کردند.

این زوج جوان عنوان کردند:مدتی از طریق دوستان خودمان متوجه باز شدن یک صفحه جعلی در اینستاگرام به ناممان شدیم و در این صفحه جعلی عکس هایمان با نوشته های جعلی منتشر شده است.

رفیعی دادستان عمومی و انقلاب نی ریز با بیان اینکه بررسی این پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس Police فتا شهرستان قرار گرفت، ادامه داد:با تلاش کارآگاهان تخصصی پلیس فتا پس از 2 روز، دو متخلف شناسایی و به دادسرا معرفی شدند.

وی ادامه داد:متهمان این پرونده دو 17 ساله بودند که بلافاصله دستور احضار هر دو نفر توسط دادسرا داده شد و با همراهی والدین در دادسرا حاضر شدند.

دادستان نی ریز اظهار داشت:این 2 متهم در بازجویی اولیه سریعا به جرم Crime خود اقرار نموده و ادعا کردند بدون هرگونه آشنایی با شاکیان و بدون فکر این کار را انجام داده اند و نمی دانستند این کار جرم باشد و دستگیر شوند.

رفیعی گفت:سرانجام در این پرونده هر دو دختر محکوم شدند.

دادستان نی ریز تصریح کرد:شهروندان از گذاشتن عکس های خصوصی خود در فضای مجازی و در صفحات متعلق به خود بپرهیزند و حتی عکس های خود را به عنوان پروفایل خود قرار ندهند.

 

شوخی دو دختر با تازه عروس و داماد در فضای مجازی و تصاویر خصوصی عروس

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شوخی عجیب دو دختر در فضای مجازی با تازه عروس و داماد که موجب دردسر شد

(image)

تازه عروس و داماد متوجه شدند که عکس های خصوصی و شخصی شان در فضای مجازی پخش شده است. عکس های خصوصی این عروس و داماد توس دو دختر 17 ساله پخش شده بود.

 

هتک حرمت دو دختر جوان به تازه عروس و داماد و پخش عکس های خصوصی عروس

محمد صادق رفیعی دادستان عمومی و انقلاب نی ریز گفت:دو دختر 17 ساله که با سوء استفاده از فضای مجازی به هتک حرمت تازه اقدام کرده بودند، بازداشت شدند.

رفیعی افزود:چندی پیش زوجی جوان با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، اقدام به تنظیم یک شکایت کردند.

این زوج جوان عنوان کردند:مدتی از طریق دوستان خودمان متوجه باز شدن یک صفحه جعلی در اینستاگرام به ناممان شدیم و در این صفحه جعلی عکس هایمان با نوشته های جعلی منتشر شده است.

رفیعی دادستان عمومی و انقلاب نی ریز با بیان اینکه بررسی این پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس Police فتا شهرستان قرار گرفت، ادامه داد:با تلاش کارآگاهان تخصصی پلیس فتا پس از 2 روز، دو متخلف شناسایی و به دادسرا معرفی شدند.

وی ادامه داد:متهمان این پرونده دو 17 ساله بودند که بلافاصله دستور احضار هر دو نفر توسط دادسرا داده شد و با همراهی والدین در دادسرا حاضر شدند.

دادستان نی ریز اظهار داشت:این 2 متهم در بازجویی اولیه سریعا به جرم Crime خود اقرار نموده و ادعا کردند بدون هرگونه آشنایی با شاکیان و بدون فکر این کار را انجام داده اند و نمی دانستند این کار جرم باشد و دستگیر شوند.

رفیعی گفت:سرانجام در این پرونده هر دو دختر محکوم شدند.

دادستان نی ریز تصریح کرد:شهروندان از گذاشتن عکس های خصوصی خود در فضای مجازی و در صفحات متعلق به خود بپرهیزند و حتی عکس های خود را به عنوان پروفایل خود قرار ندهند.

 

شوخی دو دختر با تازه عروس و داماد در فضای مجازی و تصاویر خصوصی عروس

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شوخی عجیب دو دختر در فضای مجازی با تازه عروس و داماد که موجب دردسر شد