مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - سامیه لک بازیگر زن کشورمان از ایران رفت؟! عکس


سامیه لک بازیگر زن کشورمان از ایران رفت؟! عکس

سامیه لک بازیگر زن کشورمان از ایران رفت؟! عکس
خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه سامیه لک به خارج از کشور مهاجرت کرده است و دیگر قصد ادامه فعالیت بازیگری را ندارد.   مهاجرت سامیه لک به اروپا و خداحافظی از بازیگری؟!   در این خبر آمده است: مادر سامیه لک بازیگر جوان مجموعه «مرگ تدریجی یک رویا» با اشاره به دوری این […]

سامیه لک بازیگر زن کشورمان از ایران رفت؟! عکس

خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه سامیه لک به خارج از کشور مهاجرت کرده است و دیگر قصد ادامه فعالیت بازیگری را ندارد.   مهاجرت سامیه لک به اروپا و خداحافظی از بازیگری؟!   در این خبر آمده است: مادر سامیه لک بازیگر جوان مجموعه «مرگ تدریجی یک رویا» با اشاره به دوری این […]
سامیه لک بازیگر زن کشورمان از ایران رفت؟! عکس

پرشین موزیک