مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلیل تنگی نفس در خواب (آپنه) چیست؟


دلیل تنگی نفس در خواب (آپنه) چیست؟

دلیل تنگی نفس در خواب (آپنه) چیست؟
درمان تنگی نفس در خواب و دلیل آپنه در خواب  آپنه انسدادی خواب، به قطع جریان هوا علی رغم طبیعی بودن حرکت تنفسی قفسه سینه گفته می شود. به علت کاهش اکسیژن شریانی، بیمار از خواب موقتا بیدار می شود.  مدتی است که در خواب نفسم می گیره و حالت خفگی بهم دست میده و […]

دلیل تنگی نفس در خواب (آپنه) چیست؟

درمان تنگی نفس در خواب و دلیل آپنه در خواب  آپنه انسدادی خواب، به قطع جریان هوا علی رغم طبیعی بودن حرکت تنفسی قفسه سینه گفته می شود. به علت کاهش اکسیژن شریانی، بیمار از خواب موقتا بیدار می شود.  مدتی است که در خواب نفسم می گیره و حالت خفگی بهم دست میده و […]
دلیل تنگی نفس در خواب (آپنه) چیست؟

باشگاه خبری ورزشی