مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دریاچه ای عجیب با درختان وارونه در قزاقستان


دریاچه ای عجیب با درختان وارونه در قزاقستان

دریاچه ای عجیب با درختان وارونه در قزاقستان

دریاچه ای عجیب و زیبا با درختان وارونه دریاچه کیندی در جنوب شرقی شهر آلماتی و در 2 هزار متری سطح دریا قرار گرفته است. زیر این دریاچه، جنگلی عجیب قرار دارد. جنگل زیبای زیر این دریاچه عجیب ترین ویژگی آن است که بسیار منحصربفرد است. این دریاچه به دلیل زلزله ای که در سال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دریاچه ای عجیب با درختان وارونه در قزاقستان

دریاچه ای عجیب و زیبا با درختان وارونه دریاچه کیندی در جنوب شرقی شهر آلماتی و در 2 هزار متری سطح دریا قرار گرفته است. زیر این دریاچه، جنگلی عجیب قرار دارد. جنگل زیبای زیر این دریاچه عجیب ترین ویژگی آن است که بسیار منحصربفرد است. این دریاچه به دلیل زلزله ای که در سال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دریاچه ای عجیب با درختان وارونه در قزاقستان