مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر


دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر

دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر

عجیب

اندام بزرگ و غول پیکر دختر جوان باعث شده است که به او هیولا و یا گودزیلا بگویند. این دختر غول پیکر در تلاش است که مانکن شود.

 

عکس های دختر درشت اندام که تلاش می کند مانکن شود

این دختر با اینکه هیکل غیر طبیعی و اندام بسیار بزرگی دارد ولی اصلا نگران نیست و اعتماد به نفسش را از دست نداده است و حتی قصد دارد وارد حرفه مدلینگ شود.

او می گوید با داشتن این قد و قامت همیشه همکلاسی ها مرا بی رحمانه گودزیلا و هیولا می خوانند و این اضطراب و ناراحتی مرا بیشتر می کند.

من احساس قوی بودن و زیبا بودن را دارم و به همان اندازه که مردم در خیابان ها و … به راحتی  زندگی می کنند من نیز به راحتی زندگی می کنم.

 

غول پیکر در کنار یک مرد با قد معمولی

دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر

 

عکس دختر غول پیکر در کنار یک زن

دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر

 

این دختر ادامه داد: همه نظرات منفی نسبت به من دارند و این به احساس من صدمه می زند اما با وجود این مسائل سعی در مبارزه با این افکار می کنم تا موفقیت و موقعیت عالی بدست آورم.

عکس های دختر غول پیکر و درشت اندام که قصد دارم مدل شود

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر

(image)

اندام بزرگ و غول پیکر دختر جوان باعث شده است که به او هیولا و یا گودزیلا بگویند. این دختر غول پیکر در تلاش است که مانکن شود.

 

عکس های دختر درشت اندام که تلاش می کند مانکن شود

این دختر با اینکه هیکل غیر طبیعی و اندام بسیار بزرگی دارد ولی اصلا نگران نیست و اعتماد به نفسش را از دست نداده است و حتی قصد دارد وارد حرفه مدلینگ شود.

او می گوید با داشتن این قد و قامت همیشه همکلاسی ها مرا بی رحمانه گودزیلا و هیولا می خوانند و این اضطراب و ناراحتی مرا بیشتر می کند.

من احساس قوی بودن و زیبا بودن را دارم و به همان اندازه که مردم در خیابان ها و … به راحتی  زندگی می کنند من نیز به راحتی زندگی می کنم.

 

غول پیکر در کنار یک مرد با قد معمولی

(image)

 

عکس دختر غول پیکر در کنار یک زن

(image)

 

این دختر ادامه داد: همه نظرات منفی نسبت به من دارند و این به احساس من صدمه می زند اما با وجود این مسائل سعی در مبارزه با این افکار می کنم تا موفقیت و موقعیت عالی بدست آورم.

عکس های دختر غول پیکر و درشت اندام که قصد دارم مدل شود

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دختری که به دلیل اندام درشت و غول پیکرش به او گودزیلا می گویند! + عکس دختر