مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - داروی کلرفنیرامین چیست و قرص کلرفنیرامین چه کاربرد و عوارضی دارد؟


داروی کلرفنیرامین چیست و قرص کلرفنیرامین چه کاربرد و عوارضی دارد؟

داروی کلرفنیرامین چیست و قرص کلرفنیرامین چه کاربرد و عوارضی دارد؟

کلرفنیرامین دارویی است که برای درمان آلرژی تجویز می شود و مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است. تهوع، گرفتگی بینی و خارش جزو عوارض این دارو است. داروی کلرفنیرامین  و عوارض این دارو اشکال دارویی کلرفنیرامین قرص 4 میلی گرم قرص 8 و 12 میلی گرم شربت خوراکی حاوی 2 میلی گرم ماده مؤثر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

داروی کلرفنیرامین چیست و قرص کلرفنیرامین چه کاربرد و عوارضی دارد؟

کلرفنیرامین دارویی است که برای درمان آلرژی تجویز می شود و مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است. تهوع، گرفتگی بینی و خارش جزو عوارض این دارو است. داروی کلرفنیرامین  و عوارض این دارو اشکال دارویی کلرفنیرامین قرص 4 میلی گرم قرص 8 و 12 میلی گرم شربت خوراکی حاوی 2 میلی گرم ماده مؤثر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

داروی کلرفنیرامین چیست و قرص کلرفنیرامین چه کاربرد و عوارضی دارد؟