مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - تصاویر خانه بروجردی ها با معماری جالب و بی نظیرش در کاشان


تصاویر خانه بروجردی ها با معماری جالب و بی نظیرش در کاشان

تصاویر خانه بروجردی ها با معماری جالب و بی نظیرش در کاشان

آشنایی با خانه بروجردی و معماری بی نظیرش یکی از آثار تاریخی شهر کاشان، خانه بروجردی ها است. این خانه در محله سلطان میراحمد قرار گرفته است و در نیمه دوم قرن 13 هجری و در زمان قاجار و تحت شماره 1083 در فهرست آثار ملی کشور ایران ثبت گردیده است. در این خانه بادگیرهای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر خانه بروجردی ها با معماری جالب و بی نظیرش در کاشان

آشنایی با خانه بروجردی و معماری بی نظیرش یکی از آثار تاریخی شهر کاشان، خانه بروجردی ها است. این خانه در محله سلطان میراحمد قرار گرفته است و در نیمه دوم قرن 13 هجری و در زمان قاجار و تحت شماره 1083 در فهرست آثار ملی کشور ایران ثبت گردیده است. در این خانه بادگیرهای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر خانه بروجردی ها با معماری جالب و بی نظیرش در کاشان