مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - این درد و حالت دندان نشان می دهد که “عصب کشی دندان” مورد نیاز است


این درد و حالت دندان نشان می دهد که “عصب کشی دندان” مورد نیاز است

این درد و حالت دندان نشان می دهد که “عصب کشی دندان” مورد نیاز است

“عصب کشی دندان” در واقع درمان کانال ریشه دندان است و باید در زمان مناسب انجام شود و مراقبت هایی پس از آن لازم است و البته اگر دیر انجام شود می تواند سلامت دندان را به خطر بیندازد. چه زمانی عصب کشی دندان لازم است؟ تشخیص اینکه ایا دندان شما نیاز به درمان اندودنتیتی  دارد یا نه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این درد و حالت دندان نشان می دهد که “عصب کشی دندان” مورد نیاز است

“عصب کشی دندان” در واقع درمان کانال ریشه دندان است و باید در زمان مناسب انجام شود و مراقبت هایی پس از آن لازم است و البته اگر دیر انجام شود می تواند سلامت دندان را به خطر بیندازد. چه زمانی عصب کشی دندان لازم است؟ تشخیص اینکه ایا دندان شما نیاز به درمان اندودنتیتی  دارد یا نه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این درد و حالت دندان نشان می دهد که “عصب کشی دندان” مورد نیاز است