مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - اگر جنین تکان نخورد و هیچ حرکتی در شکم نداشت چه باید کرد؟


اگر جنین تکان نخورد و هیچ حرکتی در شکم نداشت چه باید کرد؟

اگر جنین تکان نخورد و هیچ حرکتی در شکم نداشت چه باید کرد؟

یکی از لذت بخش ترین لحظات زندگی برای مادر، تکان خوردن جنین در شکم او است و البته در ماه های آخر بارداری جنین کمتر حرکت می کند، زیرا بزرگتر شده است و نیاز به استراحت دارد. دلیل تکان خوردن جنین چیست و چه موقع تکان می خورد؟ یکی از زیباترین لحظاتی که مادر باردار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اگر جنین تکان نخورد و هیچ حرکتی در شکم نداشت چه باید کرد؟

یکی از لذت بخش ترین لحظات زندگی برای مادر، تکان خوردن جنین در شکم او است و البته در ماه های آخر بارداری جنین کمتر حرکت می کند، زیرا بزرگتر شده است و نیاز به استراحت دارد. دلیل تکان خوردن جنین چیست و چه موقع تکان می خورد؟ یکی از زیباترین لحظاتی که مادر باردار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اگر جنین تکان نخورد و هیچ حرکتی در شکم نداشت چه باید کرد؟