مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - افزایش حقوق کارمندان در سال 98 و میزان افزایش حقوق سال 98


افزایش حقوق کارمندان در سال 98 و میزان افزایش حقوق سال 98

افزایش حقوق کارمندان در سال 98 و میزان افزایش حقوق سال 98

حقوق کارمندان سال 98 افزایش حقوق کامندان شاغل و همچنین بازنشستگان در سال 98 اعلام شد. طبق لایحه بودجه سال 98 حقوق کارمندان و بازنشستگان و درصد افزایش حقوق در سال 98 معلوم شد. حقوق بازنشستگان و شاغلین برای سال 98 و درصد افزایش حقوق نوبخت اعلام کرد:برای کارکنان دولت در بودجه سال 1398 رقم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افزایش حقوق کارمندان در سال 98 و میزان افزایش حقوق سال 98

حقوق کارمندان سال 98 افزایش حقوق کامندان شاغل و همچنین بازنشستگان در سال 98 اعلام شد. طبق لایحه بودجه سال 98 حقوق کارمندان و بازنشستگان و درصد افزایش حقوق در سال 98 معلوم شد. حقوق بازنشستگان و شاغلین برای سال 98 و درصد افزایش حقوق نوبخت اعلام کرد:برای کارکنان دولت در بودجه سال 1398 رقم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افزایش حقوق کارمندان در سال 98 و میزان افزایش حقوق سال 98