مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - آشنایی با موزه قاجار شهر تبریز و تصاویر آن


آشنایی با موزه قاجار شهر تبریز و تصاویر آن

آشنایی با موزه قاجار شهر تبریز و تصاویر آن

موزهٔ قاجار در تبریز موزه قاجار تبریزی یکی از موزه های زیبای این شهر است. این موزه در محل خانه امیرنظام روسی و در محله ششگلان قرار گرفته است. موزه قاجار در سال 1385 بعد از بازسازی و تعمیر به صورت رسمی راه اندازی شد.     خانه امیرنظام گروسی در زمان ناصرالدین شاه و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشنایی با موزه قاجار شهر تبریز و تصاویر آن

موزهٔ قاجار در تبریز موزه قاجار تبریزی یکی از موزه های زیبای این شهر است. این موزه در محل خانه امیرنظام روسی و در محله ششگلان قرار گرفته است. موزه قاجار در سال 1385 بعد از بازسازی و تعمیر به صورت رسمی راه اندازی شد.     خانه امیرنظام گروسی در زمان ناصرالدین شاه و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشنایی با موزه قاجار شهر تبریز و تصاویر آن